Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Vikingsporen op Wieringen


Volg per fiets Vikingsporen in Noord-Holland

Tocht over oude eiland Wieringen en jonge Wieringermeerpolder 

Op 1 augustus 2014 ging de derde van een serie van acht archeologieroutes door het Land van Hilde online. Deze fietsroute staat in het teken van het bezoek van de Vikingen aan Noord-Holland. De tocht voert over het oude, voormalige eiland Wieringen en over de oude bodem van de jonge Wieringermeerpolder. In het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont zijn vondsten uit de tijd van de Vikingen te zien. De route is een initiatief van Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat begin 2015 opent in Castricum. Het centrum toont archeologische vondsten en collecties die de provincie in de loop van decennia binnen kreeg. Bewoners en bezoekers van Noord-Holland kunnen alvast kennismaken met archeologie in Noord-Holland via routes, presentaties, activiteiten en de vondstenactie #Archeoselfie.

Vikingschap gevonden op WieringenOntdek archeologie in Noord-Holland
Heel oud en heel jong gaan samen in de route die archeologielocaties uit de steentijd combineert met die uit de Tweede Wereldoorlog. De fietsroute (38 km) start bij het Vikingcentrum in Den Oever. Daarna gaat het naar beneden, diep de Wieringermeer polder in. De bodem van de jonge polder (1930) bevat oude bewoningsresten van steentijdnederzettingen. De tocht volgt de oude Wierdijk tot aan Westerland. Via Hippolytushoef en Stroe gaat het langs de Waddenzee naar Oosterland en weer terug naar Den Oever. Tot januari 2015 volgt elke maand een route door een ander gebied en er zijn activiteiten van partners uit de regio. De routes zijn te vinden op www.uitinnoordholland.nl en www.oneindignoordholland.nl.  

Tentoonstelling
In de maand augustus is in het Wieringer Eilandmuseum “Jan Lont” een speciale Huis van Hilde presentatie van de vondsten uit de Wieringermeer te zien. De meest opmerkelijke vondsten in de bodem van de Wieringermeer zijn afkomstig uit het neolithicum ofwel de late steentijd (5000 voor Chr. tot  2000 voor Chr.). In deze tijd gaan mensen zich vestigen op één plek. Ze jagen en vissen nog wel, maar houden ook vee en verbouwen gewassen. In het Huis van Hilde krijgt het neolithicum aan de hand van Cees de Steentijdman een gezicht. Na de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 zijn de eerste vondsten uit het neolithicum gedaan. Pas in 1991 zijn in de omgeving van Slootdorp sporen van twee nederzettingen gevonden waarvan enkele vondsten in het Eilandmuseum Jan Lont in Hippolytushoef worden getoond. www.museumjanlont.nl.

Huis van Hilde
Vikingschat vuistbijl Genootschap Wieringermeer Willy MarisHuis van Hilde toont de archeologische geschiedenis van Neanderthalers tot de Tweede Wereldoorlog. De vaste tentoonstelling bestaat uit een aantal levensechte mensfiguren, waaronder Hilde en de Alkmaarse Vrouw en niet eerder getoonde archeologische topvondsten zoals drie historische kano’s en enkele middeleeuwse sarcofagen. Het centrum verzorgt ook educatieve activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen en evenementen. Volg de ontwikkelingen op www.huisvanhilde.nl.

#Archeoselfie
Archeologie is niet alleen voor professionals. Iedereen kan archeologische voorwerpen vinden of al wandelend of fietsend op bijzondere plekken terechtkomen. De archeologen van Huis van Hilde kunnen meer vertellen over gevonden voorwerpen of bijzondere plekken in het landschap. Stuur een archeoselfie via twitter @huisvanhilde met vermelding van #Archeoselfie of plaats de #Archeoselfie op facebook.com/huisvanhilde. Elke maand wordt een Huis van Hilde prijs uitgereikt.

Informatie
De komende maanden organiseren provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Stichting Oneindig Noord-Holland een groot aantal activiteiten rond het thema archeologie. Cultuurcompagnie ontwikkelt acht archeologische routes en organiseert netwerkbijeenkomsten, een veldexpeditie voor terreinbeheerders en een symposium. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen en activiteiten kijk dan op: www.huisvanhilde.nl, facebook en @huisvanhilde. De routes zijn te vinden op www.uitinnoordholland.nl en www.oneindignoordholland.nl.  

 
Filmavond over Wieringen
25 jaar bestaan H.V.W.
Vikingsporen op Wieringen
Verzoek van Texel
Vikingen op Wieringen?
Bezoek Koningin Beatrix aan H.V.W.
Kieken op Wieringen
Benoeming Ere leden
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief