Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
25 jaar bestaan H.V.W.


Historische Vereniging Wieringen viert 25 jarig bestaan

De Historische Vereniging Wieringen bestond op 17 mei 2014 vijfentwintig jaar, een lustrum waar stil bij is gestaan tijdens een avond voor vrijwilligers en (oud) bestuursleden. Oud voorzitters en medeoprichters van de vereniging schetste een beeld van de oprichting en de jaren die volgden. Trien van de Gest deed er op haar eigen wijze een schepje bovenop en in het verenigingsblad Op de Hὸὸgte hebben diverse  (oud) bestuursleden de ontstaansgeschiedenis aan het papier toevertrouwd.

Het begon allemaal op Stroe na een expositie over vogelarij en eendenkooien op Wieringen in Museum Jan Lont,  waarmee de Volkskrant werd gehaald. De expositie was georganiseerd door een groep enthousiaste en actieve mensen die de historie van Wieringen wilden gaan vastleggen voor het nageslacht. Tan Lont-Lont, Matthisca Kooij-Modder, Nettie Rienstra-Mulder, Marietje Boersen-Bron, Jaap en Nel Fijnheer-Rotgans en August Pruimboom, die hadden meegewerkt aan de tentoonstelling, besloten in het voorjaar van 1989 een historische vereniging op te richten.

Officiële akte
Op 17 mei 1989 werd de officiële akte getekend, onder toeziend oog van notaris Butijn. Dan komt de wens om alle kennis te delen met leden en om dit te verwezenlijken wordt  er in die zomer een oproep gedaan om lid te worden van de vereniging en dat ging als een lopend vuurtje. Al snel telde de vereniging enkele honderden leden die genoten van het inmiddels uitgegeven blad 
Op de Hὸὸgte, de avonden met film door Piet Kraan en lezingen over diverse onderwerpen en het jaarlijkse uitstapje dat werd georganiseerd. De leden werden en worden door het blad op de hoogte gehouden van de activiteiten binnen de vereniging, aangevuld met historische verhalen over Wieringen.

Boeken
De vereniging beschikte in het begin nog niet over een eigen locatie, geen punt want Matthisca  Kooij stelde thuis een plank in een kast beschikbaar. Maar al snel werd dit te klein en werd er gezocht naar een eigen  onderkomen. Het oog viel op de bibliotheek aan het Kerkplein, een plek waar velen met plezier aan terug denken en waar de eigen bibliotheek al snel een plaatsje kreeg, waar vergaderd werd en lezingen werden gegeven. Het eerste boekje  werd in 1989 uitgegeven ‘Een Wieringer begrafenis anno 1870, gevolgd door ‘Keileem en zwerfstenen op Wieringen’, in 1991. Boeken zijn voor de vereniging de slagroom op de taart, mooi en met zorg samengesteld en uitgegeven. De andere boeken gaan onder andere over de visserij, boerderijen, wandelingen over het oude Wieringen en mooie boeken met kiekjes van het oude Wieringen.

Winkeltjes op Wieringen
Het laatste boek dat vorig jaar is uitgegeven is
 ‘Winkeltjes op Wieringen’, deel 2, dit zal zeker niet het laatste boek zijn want er zijn alweer plannen  voor een volgend boek. Een ander evenement waar met plezier op wordt teruggekeken zijn de stamboomweekenden in de Nicolaaskerk te Westerland. Menig stamboom trok familieleden vanuit de hele wereld naar Westerland. Het bestuur is druk bezig om deze commissie weer in volle sterkte te kunnen laten functioneren. Het verenigingsblad Op de Hoogte verschijnt tussen de 4 a 5 keer per jaar. Standaard vier nummers en als het lukt een extra thema nummer.

Thema bladen
Zo zijn er prachtige, informatieve thema bladen uitgegeven over de Wielerbaan, Wieringer molens, Schoolmeester, koster, voorzanger op Wieringen en vele andere mooie onderwerpen. Ook het archief breidde door de jaren heen steeds meer uit, mooie foto’s, interessante documenten en verslagleggingen, landkaarten en bijzondere voorwerpen sieren het archief. Maandelijks, behalve in de zomermaanden, is het archief voor het publiek geopend. Daarnaast is er veel informatie te vinden op de beeldbank, al een aantal jaren is de vereniging bezig om alle foto’s te digitaliseren. Steeds meer mensen weten de beeldbank te vinden, afgelopen jaar bezochten 10728 de website, die 155714 foto’s hebben bekeken, dit betekent elf foto’s per persoon.


Toekomst
De Historische Vereniging kan putten uit een rijke geschiedenis van een klein eiland en heeft vele vrijwilligers die deze geschiedenis en de vereniging een warm hart toe dragen. Het bestuur hoopt dat de vereniging nog vele jaren uit beide bronnen mag putten. 

Filmavond over Wieringen
25 jaar bestaan H.V.W.
Vikingsporen op Wieringen
Verzoek van Texel
Vikingen op Wieringen?
Bezoek Koningin Beatrix aan H.V.W.
Kieken op Wieringen
Benoeming Ere leden
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief