Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Vikingen op Wieringen?

 
Vikingen op Wieringen?

Naar aanleiding van het artikel ‘Vikingen van de Denen gesmoord door de Graven van Friesland’ deel 1,  door ing. Henk van der Haven waarin hij verteld over zijn persoonlijke ervaring in 1937 – ’38, aan de Gesterweg op Wieringen.

WIRINC, Het Vikingen van de Denen gesmoord door de Graven van Friesland (deel 1)
door Ing. H. van der Haven

Zeerovers schijnen bestaan te hebben vanaf de tijd dat er goederen over zee werden vervoerd. De Romeinen hadden zelfs speciale vloten om hun transporten van goederen over zee te beschermen, getuige de berichten uit Literatuur l, dd 368, 373, 420 en 425. Meer specifiek over de Friese ontwikkeling gaan de berichten uit Literatuur l, dd 425 en 450, waartoe wij Wirinc ook beslist moeten rekenen.

Een persoonlijk door mij op Wieringen ervaren aangelegenheid past mijns inziens bijzonder goed om hier te vertellen. In 1937/38 woonde ik als jongeman, 17 jaar oud, in het gezin van mijn ouders op een grote kantoor ark van de Aannemingsfirma MUZ afgemeerd aan de Sluisdijk in de Zuiderhaven. lk werkte in die jaren bij de aannemer die een groep gebouwen bouwde voor de Genie aan de Gesterweg in Den Oever. Daar moesten diepe kelders van gewapend beton worden gemaakt voor opslag van wapens in die tijd zo kort voor de oorlog '40/45' en passend bij de fortificaties op de Afsluitdijk een gewone zaak.

Ongeveer halverhoogte de ontgraving van de bouwputten voor deze diepe kelders werden in zand, flinterdunne verroeste zwaarden gevonden en resten van menselijke complete geraamten. Alles lag kris kras door elkaar alsof ze gevallen waren. Alle schedels en botten moest ik bijeen in een paar manden bergen en plaatsen in de bouw­keet van de Genie directie, ik meen dat er negen mensen konden worden geteld, maar het kunnen er ook wel meer zijn geweest. Wat wij vonden was alleen maar ter plaatse, van de bouwputten voor de kelders, daarnaast is geen onderzoek gedaan dus een overzicht over de grootte van het slagveldje was er niet. In een weekend is ingebroken in genoemde keet en zijn jongens met de schedels aan het voetballen geweest. Daarover stond een bericht in de Wieringer Courant, waarna ik de schedels en botten in opdracht van de aannemer moest verzamelen en in een graf achter de nieuwe gebouwen moest begraven. Interessant voor mij vind ik altijd nog de op enige hoogte gelegen boerderij aan de zuidwestzijde van het grafveldje en vraag mij af of er een verband is geweest met het gevecht dát daar heeft plaats gehad. Helaas is er ook geen datum gezocht, dat zou nu nog kunnen als men ging graven…..

Lees het hele artikel in Op de Hoogte 2009 nummer 3, verkrijgbaar bij de Archief commissie, 
lees meer....

In december 2012 is ing. Henk van der Haven op bezoek geweest bij de bewoners aan de Gest om de plaats aan te wijzen waar de geraamtes en verroeste zwaarden zijn herbegraven. Initiatiefnemer voor onderzoek: Gerrit Voos, vrijwilliger Wieringer Eilandmuseum Jan Lont.

Filmavond over Wieringen
25 jaar bestaan H.V.W.
Vikingsporen op Wieringen
Verzoek van Texel
Vikingen op Wieringen?
Bezoek Koningin Beatrix aan H.V.W.
Kieken op Wieringen
Benoeming Ere leden
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief