Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Benoeming Ere leden


Afscheid van Jannie Zwarts-Schutte en Nettie Rienstra Mulder en “de kei” voor Tan Lont-Lont

Twee redactieleden hebben in tijdens de jaarvergadering in 2005 afscheid genomen van de redactiecommissie. De secretaris van de commissie Jannie Zwarts-Schutte, die vele jaren de samenstelling van het blad verzorgde, heeft haar taak overgedragen aan Bob Gorter, afkomstig uit Eemnes bij Laren en sinds 1 juli 2003 woonachtig op Wieringen.  

Tan Lont-Lont en Nettie Rienstra-MulderNettie Rienstra-Mulder, de voorzitter van de redactiecommissie en medeoprichtster van de vereniging nam ook afscheid. Nettie, die in 2004 het erelidmaatschap kreeg uitgereikt in de vorm van “De Kei”, trad in 1989 bij de oprichting van de vereniging in het bestuur. Jarenlang heeft zij het bestuur en de redactie gecombineerd, in 2001 trad zij terug uit het bestuur maar bleef aan als de voorzitter van de redactiecommissie.

Beide dames hebben met veel inzet en goede ideeën van het verenigingsblad Op de Hòògte tot een mooi blad gemaakt, waar de vereniging Nettie en Jannie heel dankbaar voor is.

De Kei uitgereikt aan Tan Lont-Lont
Dit jaar ging “De Kei”, die wordt uitgereikt aan mensen die veel voor de vereniging hebben betekend, naar Tan Lont-Lont, medeoprichter van de vereniging en de eerste voorzitter. In 1996 trad zij uit het bestuur, maar bleef aan als vraagbaak. Momenteel maakt ze deel uit van de Genealogische-, Graven- en Boerderijencommissie. 

Filmavond over Wieringen
25 jaar bestaan H.V.W.
Vikingsporen op Wieringen
Verzoek van Texel
Vikingen op Wieringen?
Bezoek Koningin Beatrix aan H.V.W.
Kieken op Wieringen
Benoeming Ere leden
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief