Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Jaarverslag Redactie-commissie

 

Jaarverslag 2013 Redactie commissie
 Op de Hoogte verenigingsblad Historische Vereniging Wieringen
Het afgelopen jaar is voor Op de Hoogte een jaar van verandering geweest. Enkele redactieleden, te weten Gea Klein-Hamming, Ina Schoenmaker-Wiegman en Bob Gorter, brachten een bezoek aan drukkerij Steenman in Enkhuizen om de plannen voor een nieuwe opmaak en een nieuwe omslag te bespreken. 

We hebben daar bekeken wat de mogelijkheden waren binnen ons budget. Een rondleiding door het bedrijf leerde ons hoe Op de Hoogte wordt gedrukt. Het uiteindelijke resultaat van dat alles is een vernieuwde opmaak, waardoor het blad leesbaarder is geworden. Als u dit verslag leest weet u ook hoe de nieuwe omslag er uit ziet. Er is iets dikker en gladder papier voor gebruikt.

In 2013 hebben we, mede dank zij de medewerking van u, weer een groot aantal interessante artikelen en foto's kunnen plaatsen. Op de Hoogte is vier keer verschenen. In de samenstelling van de redactie is geen verandering gekomen. Wel is Ina Schoenmaker-Wiegman nu tweede secretaris, omdat het samenstellen van het blad en het gereedmaken voor de drukker erg veel tijd en inspanning vraagt. Ik ben blij dat we dat nu met zijn tweeën kunnen doen.

Namens de redactie, Bob Gorter 

 

Algemene informatie
Lidmaatschap
Contacteer ons
Ere-leden
Bestuur
Archief commissie
Genealogie commissie
Graven commissie
Redactie commissie
Winkeltjes commissie
Beeldbank commissie
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Archief commissie
Jaarverslag Beeldbank-commissie
Jaarverslag Excursie-commissie
Jaarverslag Redactie-commissie
In Memoriam
Intranet medewerkers
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief