Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
In Memoriam

IN MEMORIAM Henk de Graaf
door Menno Smit
geplaatst januari 2014


Met het overlijden van Henk de Graaf, op vrijdag 17 januari 2014, moet de Historische Vereniging Wieringen afscheid nemen van een markante persoonlijkheid binnen de vereniging. Markant, niet alleen vanwege zijn imponerende gestalte en zijn altijd positieve aanwezigheid, maar vooral ook door zijn enorme betrokkenheid bij de vereniging.

In 2002 trad Henk toe tot het bestuur en nam hij de taak van penningmeester op zich. Hij vatte dit heel serieus op. De boekhouding en ledenadministratie werd door middel van een computerprogramma zeer nauwkeurig bijgehouden. Henk kon hierdoor op elk gewenst moment een overzicht maken van de financiële stand van zaken. Henk noemde dit heel treffend ‘het zorgvuldig bijhouden van de penningen’. Maar daar bleef het niet bij. Als penningmeester was Henk uiteraard bij heel veel uiteenlopende projecten betrokken, maar zijn bemoeienissen met de vereniging lagen op een veel breder vlak dan alleen de penningen. Zo was hij ook bezig met de statuten, met het opstellen van uitleencontracten, met het archief en met contacten met zusterverenigingen.

Speciale aandacht had Henk de laatste jaren voor het uitgeven van nieuwe boeken door de Historische Vereniging. Hij dacht vanaf het begin mee en vroeg offertes aan. Veel tijd besteedde hij ook aan het benaderen van potentiele sponsors voor een boek. Een tijdrovende klus waarbij complete begrotingen moesten worden ingeleverd. Zijn inspanningen op dit gebied waren gelukkig wel succesvol.
 
Bij het boek Winkels op Wieringen deel 1 raakte Henk ook meer inhoudelijk bij het boek betrokken. Zo ontwierp hij een tijdschema voor de werkzaamheden en onderhield de contacten met drukkerij Pirola. Bij het boek Winkels op Wieringen deel 2 maakte hij actief deel uit van de winkelcommissie en schreef zelf ook een aantal verhalen. Hij dook met veel plezier in de genealogie van bepaalde families en haalde veel feiten boven water.

Gelukkig beleefde hij altijd veel plezier aan al zijn ‘historische contacten’ buiten de Historische Vereniging, maar ook zeker aan de samenwerking met de andere bestuurs- en commissieleden binnen de Historische Vereniging.
 
De laatste jaren werd zijn gezondheid minder en werd hij minder mobiel. Bij de activiteiten bij de CIV en later de Visafslag in Den Oever moest hij verstek laten gaan. Het lopen en de hele dag daar achter de tafel zitten werd te vermoeiend. Thuis achter zijn computer bleef hij echter volop bezig.

Dit jaar was hij, na twaalf jaar penningmeester te zijn geweest, aftredend in het bestuur. Henk had besloten dat het nu tijd was geworden zijn penningmeesterschap over te dragen. Wel wilde hij graag nog een termijn van drie jaar als gewoon bestuurslid aanblijven. ‘Het is altijd gezellig en als er een mooi project langs komt kan ik zo weer instappen’ zo was zijn motivatie.

Het mag dus niet zo zijn. Henk, jouw overlijden laat een grote leegte achter binnen het bestuur en binnen de vereniging. Bedankt voor alles wat je voor de Historische Vereniging Wieringen hebt gedaan.


IN MEMORIAM Jannie Zwarts - Schutte

Op 22 april 2011 is Jannie Zwarts-Schutte overleden. Hoewel we wisten dat zij ernstig ziek was, schrik je toch van een dergelijk bericht. Jannie heeft jarenlang Op de Hoogte samengesteld. In het begin was dat letterlijk knippen en plakken, maar ook bijna alle kopy typen. Later werd het drukwerk uitbesteed aan drukkerij Steenman, toen nog in Oostwoud.

In 2004 vond ze dat het tijd werd om te stoppen met het samenstellen van Op de Hoogte. Haar bescheidenheid en toewijding, inzet voor de vereniging zullen wij niet vergeten.


IN MEMORIAM Nettie Rienstra-Mulder

Op 9 januari 2011 overleed Nettie Rienstra-Mulder. Een vrouw die als mede oprichtster van de Historische Vereniging Wieringen vele jaren het bestuur versterkte, daarna de vereniging is blijven ondersteunen als voorzitter van de redactie en later als gastschrijver van prachtige en voor velen herkenbare stukken.

In 2004 schreef zij in haar blad Op de Hὸὸgte: 'Een mens leeft in drie fasen namelijk: We staan in het heden, kijken naar de toekomst en het verleden ligt achter ons. Met elke tik van de klok verandert dit patroon'. De inzet van Netty is met haar overlijden geworden 'het verleden'. Niet alleen voor haar gezin, familie en vrienden maar ook voor de vereniging een groot verlies, mede door haar inbreng is de vereniging geworden tot wat het is.

In 1989 is de Historische Vereniging Wieringen opgericht. Het idee hiertoe was ontstaan door de samenwerking bij het maken van de tentoonstelling 'Wieringen de vogelarije en vogelnamen' in het museum Jan Lont. Hiervoor moest worden verzameld en archiefonderzoek gedaan, met al die gegevens moest iets worden gedaan, zo meenden de oprichters. Het publiek moest eveneens inzage krijgen in de geschiedenis van Wieringen door middel van een archief en  blad. Nettie heeft als voorzitter van de redactie, aan dit blad de naam Op de Hoogte mogen geven. Als contactpersoon was ze onderdeel van het bestuur van 1989 tot 2001. Na haar aftreden is ze tot 2005 voorzitter van de redactie gebleven.

In 2009 bracht ze onder de vlag van de vereniging samen met Marietje Boersen-Bron het boek 'Wieringer praat' uit. Een boek met skriȅverij tusken peet Jannetje van Noefer en heur nicht Maartje van dȍrrep. Geschreven voer ongs kleinkiendere, zo stelde Nettie. In 2004 werd haar, zeer verdiend, het erelidmaatschap toegekend. Als vereniging en vooral als redactie zullen we haar inzet missen. 


IN MEMORIAM August Pruimboom

August Pruimboom, één van de oprichters van de Historische Vereniging Wieringen is in 2000 overleden, na een ernstige ziekte. Hij was een markante persoonlijkheid en zal in onze herinnering voortleven, als iemand die zijn sporen heeft nagelaten. De uitdrukking ‘Wie schrijft die blijft’ is zeker op hem van toepassing. Zijn kennis en het vele dat hij op papier heeft gezet blijft zodoende bewaard voor het nageslacht.

Uit ‘Rieme van A.P.:

Akkers

De akkers lègge ploegd en zwart

Te wachten op nieuwe leve
Om strakjes mit een frisse start
Opnieuw weer vrucht te geve
Ze lègge nou nog dὸὸds en grèèuw
De winter oaf te wachte
Om na een tijd van vorst en snèèuw
Weer an naar zèèd te smachte
Den worre ze weer mist en oaid
En in een vast vertrouwe
Wordt er weer een ὸὸgst en zoai
Zo houdt dat grèèuwe akkerlangd 
’t leve van de mens in stangd 
(Oaid = bemest en geëgd)


IN MEMORIAM Willy van Tol

Willy Elisabeth Apolonia van Tol was een zeer gewaardeerd redactielid van Op de Hòògte. Bekend van haar publicaties: 'Hoe kwamen zij op Wieringen' en voor haar toch heel bijzonder de 'Volksgeneeskunst'.  Willy van Tol was huisarts op Wieringen (Den Oever) van 1956 - 1981. Velen hebben haar gekend en met vele aspecten van het leven was ze er begaan. 

Op 20 december 2001 kwam er een einde aan een veel bewogen leven van deze fantastische vrouw. De dag voor Kerstmis, is ze na een indrukwekkende afscheidsdienst in de Michaëlskerk te Oosterland door voorganger ds. Henk Broer, op het kerkhof aldaar begraven.
Algemene informatie
Lidmaatschap
Contacteer ons
Ere-leden
Bestuur
Archief commissie
Genealogie commissie
Graven commissie
Redactie commissie
Winkeltjes commissie
Beeldbank commissie
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Archief commissie
Jaarverslag Beeldbank-commissie
Jaarverslag Excursie-commissie
Jaarverslag Redactie-commissie
In Memoriam
Intranet medewerkers
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief