Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Redactie commissie
Op de Hoogte
 
De Redactie commissie houdt zich voornamelijk bezig met de samenstelling van het verenigingsblad "Op de Hòògte". De commissie komt ongeveer tienmaal per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over de ingeleverde kopij, hoe het blad te vullen, de taakverdeling en de planning voor het komende nummer. "Op de Hòògte" verschijnt minimaal viermaal per jaar. Een eventueel vijfde nummer, is een thema nummer met één onderwerp.
 
De redactieleden schrijven artikelen, gaan op zoek naar foto’s en illustraties en houden gesprekken met diverse personen die iets moois, historisch of informatiefs willen vertellen. Gelukkig komen er met enige regelmaat ook van buiten de redactie bijdragen binnen. Wij ontvangen de kopij graag en bij voorkeur per mail. 

Nadat de inhoud van het blad bij de drukker is ingeleverd, volgt na ongeveer tien dagen de drukproef. Na correctie volgt er een tweede drukproef. Als die in orde is bevonden wordt het blad gedrukt.

Als proef de link naar de eerste digitale versie, Op de Hὸὸgte nummer 1 - 1989: http://www.archiefhvw.nl/algemeen/index.html

 
Naam
Functie
E-mail (vervang AT door @)
Corrie Hagedoorn-Rasch
voorzitter                      
 
Ina Schoenmaker-Wiegman
secretaris, kopij en samenstelling
Bob Gorter
2e secretaris
 
Tiny Hoogschagen-Metselaar
redactielid
 
Theo Klaver
redactielid
 
Piet Luijt
redactielid
 
Maartje Mulder-Baijs
redactielid
 
Tiny van Teulingen-Molenaar
redactielid
 
Nel Vriezema-Omis
redactielid
 
Ton Bakker
redactielid
 
   
Indexen van de inhoud van het blad vindt u in het digitale archief onder de rubriek Digitaal Archief en vervolgens klikt u op Bibliotheek. Of hieronder eenvoudig zoeken in het archief.

Boeken Beheer Systeem Historische Vereniging Wieringen

Hier kunt u zoeken in de indexen van Op de Hoogte en teksten van een aantal Themanummers
Algemene informatie
Lidmaatschap
Contacteer ons
Ere-leden
Bestuur
Archief commissie
Genealogie commissie
Graven commissie
Redactie commissie
Winkeltjes commissie
Beeldbank commissie
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Archief commissie
Jaarverslag Beeldbank-commissie
Jaarverslag Excursie-commissie
Jaarverslag Redactie-commissie
In Memoriam
Intranet medewerkers
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief