Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Bestuur
 
Beste lezers en lezeressen, stond er op bladzijde 1 van het 1e nummer Op de Hὸὸgte in 1989, waarvoor alle tekst op een typemachine werd uitgetikt en het blad nog werd gestencild. Waarom dit krantje en waarom een historische vereniging zult u zich afvragen, vervolgde de tekst. Wel, dit krantje is gemaakt om u op de hoogte te brengen van de oprichting van de Historische Vereniging Wieringen en waarom dat is gebeurd.

Een groepje van zes personen, te weten de dames T. Lont-Lont, M. Kooij-Modder, N. Rienstra-Mulder en N. Fijnheer-Rotgans en de heren A. Pruimboom en J. Fijnheer hebben vorig jaar meegewerkt aan de tentoonstelling over de Wieringer Eendenkooien en vogelarij. Die tentoonstelling is een succes geworden. Dit jaar werkt deze groep weer mee aan een tentoonstelling, nu over de geschiedenis van het zeewier. Bij dat onderzoek kwamen zulke interessante zaken over Wieringen boven tafel, dat deze groep mensen vond, dat die gegevens eigenlijk goed bewaard moesten worden en dat er misschien nog meer mee gedaan zou kunnen worden. En nu komen er weer historisch interessante zaken te voorschijn.

Vervolgens werd het idee geopperd, dat er eigenlijk een historische vereniging zou moeten zijn om dit soort gegevens te vinden en er eventueel over te publiceren. In de archieven is vast nog veel meer over het oude, historisch belangwekkende Wieringen te vinden. Zo gedacht. zo gedaan. De groep ontwierp statuten en een huishoudelijk reglement voor een historische vereniging. Notaris (kantoor) Butijn heeft de stukken bekeken en goedkeurd.

Om op gang te komen met het uitvoeren van al deze goede plannen werd een voorlopig bestuur gevormd, bestaande uit: 
 
1. T. Lont-Lont, Kon. Wilhelminalaan 39. Hippolytushoef, tel.2244, voorzitter
 
2. M. Kooij-Modder, Gemeenelandsweg 26,Hippolytushoef. tel.2170, secretaris
 
3. J. Fijnheer, Baljuwstraat 6. Den Helder, tel.02230-33888, penningmeester.
 
Als u geïnteresseerd bent, kunt u bij één van hen nadere informatie krijgen. Als u lid wilt worden, kunt u zich ook bij hen opgeven. De eerste algemene ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 19 september 1989 in de Waddenzaal van Concordia. Op die vergadering zal onder andere een officieel bestuur worden gekozen en zal de officiële contributie worden vastgesteld. Als u lid wordt tijdens uw bezoek aan de Museumboerderij "Jan Lont!! hoeft u geen entree te betalen. Het voorlopig bestuur hoopt, dat veel mensen belangstelling zullen hebben voor de Wieringer geschiedenis en dat u dat tot uitdrukking zult brengen door lid te worden van de HISTORISCHE VERENIGING WIERINGEN. 
De link naar het digitale blad Op de Hὸὸgte nummer 1 - 1989: http://www.archiefhvw.nl/algemeen/index.html

En nu 25 jaar later (2014), bestaat het bestuur van de Historische Vereniging Wieringen uit de volgende bestuursleden:


Naam
Functie
E-mail
Gerard Numeijer
voorzitter
Bianca Doves-Kleijs
secretaris
Henk Beets
penningmeester
Corrie Hagedoorn-Rasch
bestuurslid, voorzitter Redactie commissie 
 
Menno Smit
bestuurslid
 
Gea Wiegman-Baijs
bestuurslid
 
Siem Doorn
bestuurslid
 
Loet van Zoonen
bestuurslid, distributie Op de Hòògte
 
 
 
Overige functies
 
 
 
Andries de Wit
 
ledenadministratie en systeembeheer
Gea Klein-Hamming
web-design
 Henk Beets penningmeester Historische Vereniging Wieringen
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN?

Henk Beets, de nieuwe penningmeester van de vereniging.

Mijn naam is Henk Beets. Ik ben opgegroeid in Langedijk. Ik ben getrouwd met Lia (dochter van Geertje de Haan en Marinus Cloots) en woon al weer jaren op Wieringen. Inmiddels ben ik gepensioneerd. Daarvoor heb altijd gewerkt op een accountantskantoor en dan voornamelijk in het Midden- en Kleinbedrijf. 

Mijn hobby’s zijn kijken naar sport en ook als recreant sport ik nog. Verdere hobby’s zijn onder meer tuinieren en houden van vogels. Mij is gevraagd om de taak als penningmeester van de plotseling overleden Henk de Graaf voort te zetten. Ik hoop dit naar tevredenheid voor de vereniging te kunnen doen.

Algemene informatie
Lidmaatschap
Contacteer ons
Ere-leden
Bestuur
Archief commissie
Genealogie commissie
Graven commissie
Redactie commissie
Winkeltjes commissie
Beeldbank commissie
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Archief commissie
Jaarverslag Beeldbank-commissie
Jaarverslag Excursie-commissie
Jaarverslag Redactie-commissie
In Memoriam
Intranet medewerkers
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief