Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Jaarverslag Bestuur

 

Jaarverslag Historische Vereniging Wieringen 2013

In het verenigingsblad Op de Hòògte en op de website worden de jaarverslagen van het afgelopen jaar, van de verschillende commissies en bestuur, gepubliceerd.

De jaarverslagen van de voorgaande jaren zijn jaarlijks gepubliceerd, in het verenigingsblad 
Op de Hòògte nummer 1. Deze zijn verkrijgbaar via de Archief commissie,
 naar Archief commissie... Wilt u weten wanneer het archief is geopend? Lees meer...


Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende personen:

G.J.C.M. Numeijer, voorzitter

H.O. de Graaf, penningmeester, lees meer...

B.A.M. Doves-Kleijs, secretaris

C. Hagedoorn-Rasch, vicesecretaris

M.H. Smit, vicevoorzitter en 2e penningmeester

A.C. de Wit, ledenadministratie

G. Wiegman-Baijs, contact Archiefcommissie

L. van Zoonen, contact Commissie graven, verzorging rondzending Op de Hòògte

S. Doorn, bestuurslid

 

De activiteiten die in 2013 zijn gehouden, zijn als volgt:

• Jaarvergadering 28 maart 2013

• Excursie naar Diamantslijperij van Gassan, de grachten en het Rijksmuseum in Amsterdam op 2 juni. Er was veel belangstelling voor, ruim 80 personen hebben deelgenomen.   

• De vereniging was met een kraam in de visafslag te Den Oever aanwezig op Flora- en Visserijdagen,  24, 25 en 26 augustus.

• Boekpresentatie Winkeltjes 2 en een film van Jannes Bosker op 15 november. 

• Het archief was gedurende maanden januari tot en met april 2013 en van september tot en met december 2013 iedere eerste maandagavond en dinsdagmiddag van de maand geopend, naast twee extra openstellingen in november en december.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar tien maal vergaderd.

Op 31 december 2013 telt de vereniging 886 leden.

 
Volg de Historische Vereniging Wieringen op Facebook

Algemene informatie
Lidmaatschap
Contacteer ons
Ere-leden
Bestuur
Archief commissie
Genealogie commissie
Graven commissie
Redactie commissie
Winkeltjes commissie
Beeldbank commissie
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Archief commissie
Jaarverslag Beeldbank-commissie
Jaarverslag Excursie-commissie
Jaarverslag Redactie-commissie
In Memoriam
Intranet medewerkers
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief