Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Westerland

Kaart van Wieringen 1909 Westerland

 

Omwille van dien blik over het eiland beklagen wij ons den omweg naar Westerland niet. Overigens worden wij teleurgesteld in het eigenlijke doel van dien ‘abstecher’.

Wij vonden nog in Witkamps ‘Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland’, dat de kerk tot de merkwaardigste gebouwen van het eiland behoort. Van der Aa beschrijft haar als een zeer oud gebouw, met gegoten muren, waarvan het koor niet met de kerk was verbonden. Men vond er oude stenen zerken, die de Noormannen er gebracht moesten hebben, met figuren er op, die niemand zelfs bij gissing verklaren kan.

Dit alles moge voor omstreeks 1828 zoo geweest zijn, maar toen is, naar men ons zegt, het nieuwe kerkje gebouwd en dit heeft niets merkwaardigs meer. Tegen den zwaren, maar toch geenszins verouderde toren staat een klein, onbelangrijk dorpskerkje van baksteen en alleen bij den ingang voor de torendeur ligt nog een fragment van een roden zerksteen, met enig uitgesleten versiersel. Al het overige is verdwenen en om het kerkje van Westerland behoeft geen oudheidminnaar den tocht naar Wieringen te maken.Als een ander, nog merkwaardiger, kerkgebouw vinden wij de zoogenaamde ‘Heidense Kapel”in het dorpje Stroe vermeldt. 

Door J. Craandijk, rondreiziger. Uit ‘Eigen Haard’, geïllustreerd Volkstijdschrift uit 1885. Onder redactie van H. de Veer, ds E. van der Veer en Ch. Rochussen.

Westerland bevat een aantal bezienswaardigheden. Ongeveer in het midden bevindt zich de Westerlanderkerk, officieel de Nicolaaskerk. De toren van dit schilderachtige kerkje dateert uit de 14e /15e eeuw, het schip is in het begin van de 19e eeuw herbouwd nadat de originele kerk te bouwvallig was geworden. Het is zeer waarschijnlijk dat er reeds in de 12e eeuw een kerk op deze plaats stond, maar een duidelijk bewijs voor de datering is er niet. Restauratie Nicolaaskerk te Westerland. Op initiatief van de plaatselijke bevolking is de kerk in deperiode 1982-1985 grondig gerestaureerd. Een anekdote van die restauratie willen wij u niet onthouden. Bij het vervangen van het laken van de preekstoel werd een briefje gevonden van P. J. Wigbout, schipper en koopman te Wieringen. Op het briefje staat het volgende te lezen: Den 22 januari 1898 is deze stoel bekleed met nieuw laken door P. J. Wigbout, president kerkvoogd, out 65 jaar en 22 dagen, uit achting voor de kerk en de godsdienst en liefhebberij. Toen heeft deze kerk ook een nieuwe kap gekregen, en een balk bij de tooren. 2 houten raamen, grenen kozijnen, 4 drumpels. Als dit mijn schrijven gevonden wordt zal ik zeker lang onder de groen zooden liggen of in de zee voor de krabbe.


Lees meer over de dorpen en buurtschappen op Wieringen, 
lees meer...

Lees meer over de Heidense Kapel op Stroe,
lees meer...

Op de Hoogte
Boeken
Korte films over Wieringen
De Haukes
Westerland
Quarantaine
Noorderbuurt
Hippolytushoef
Hollebalg
De Hoelm
Westerklief
Oosterklief
Elft
Noordburen
Stroe
Smerp
Vatrop
Oosterland
Den Oever
Polder Waard Nieuwland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief