Historische Vereniging Wieringen
De historie van Wieringen, een uniek stukje Nederland
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief
Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2015

De Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op donderdag 26 maart a.s. in cafe de Harmonie aan het Kerkplein te Hippolytushoef, aanvang 20.00 uur.

Voor de pauze de bestuurlijke zaken.

Na de pauze zal Piet Kraan een mooie film vertonen, wellicht over de winkeltjes beschreven in de twee winkeltjesboeken. Piet laat weten dat de film wederom een prachtig beeld geeft van Wieringen in vroeger tijden.

Agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING

1.  Opening

2.  
Mededelingen en notulen 27 maart 2014 (zie Op de Hòògte nummer 1-2015)

3.  
Jaarverslag secretaris. (zie Op de Hòògte nummer 1-2015)

4.  
Financiële verslag penningmeester

5.  
Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. Schoenmaker, mevr. Jacobs en dhr. Jager. 
     Benoeming nieuw kascontrolecommissielid i.v.m. reglementair aftreden mevr. Schoenmaker.

6.  
Verslag Redactiecommissie (zie Op de Hòògte nummer 1-2015)

7.  
Verslag Archiefcommissie (zie Op de Hòògte nummer 1-2015)

8.  
Vaststelling contributie 2015

9.  
Bestuursverkiezing: 
-   Aftredend en herkiesbaar: Gea Wiegman
-   Aftredend: Bianca Doves
-   Toetredend tot bestuur: Jan Wessels

10. Rondvraag

Pauze

Film verzorgd door Piet Kraan

 

* Op de Hòògte nummer 1-2015 komt zo spoedig mogelijk uit,

Meer over de Winkeltjes boeken in onze webshop: naar de webshop...
Openstelling archief
Jaarvergadering
Excursie 2015
Open Monumentendagen op Wieringen 2015
Lezing 2015
WelkomAgendaOver onsDat was Wieringen toenMarkante WieringersWieringer traditiesWieringer dialectExcursie NieuwsFavoriete LinksWebshopDigitaal Archief